Wie zijn wij?

Laetitia Ouillet

Ikbeginvandaag – onderdeel van Eempower B.V.

kvk nummer: 32147784

BTW nummer NL820502650B01

Leveringen van fysieke producten

Onze leveringen worden aangeboden aan Post NL.
Wij streven ernaar om jouw bestelling binnen 48 uur na ontvangst van de betaling te versturen. Het kan echter voorkomen dat een product niet op voorraad is. In dat geval nemen wij contact met je op over de specifieke datum van levering.

Verzendkosten

Voor verzendingen binnen Nederland betaal je geen verzendkosten. Voor verzending naar het buitenland zijn de tarieven anders. Bij de bestelprocedure nemen we contact met je op in geval van verzendingen naar het buitenband.

Betaalmethode

U kunt betalen via iDEAL.

Retourneren en defecten

Ondanks de grote zorg die wij aan iedere bestelling besteden, kan het voorkomen dat een artikel defect is of niet voldoet aan uw verwachtingen. In deze gevallen dient u binnen 3 werkdagen contact op te nemen met ikbeginvandaag via ikbeginvandaag@gmail.com.  De geretourneerde producten mogen niet gebruikt zijn en moeten in dezelfde staat zijn als geleverd. Als dit niet het geval is kunnen wij niet overgaan tot het volledig terugstorten van het aankoopbedrag.

Onaangekondigd geretourneerde producten kunnen niet in behandeling worden genomen.

Producten dienen retour te worden gestuurd naar het volgende adres:

Ikbeginvandaag- Richard Wagnerlaan 16 – 3533GD Utrecht

Wij zullen je per mail een bevestiging sturen van de ontvangst van het geretourneerde artikel.

Ongefrankeerde of niet aangemelde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Voor een snelle afhandeling van uw klacht dient u een kopie van de factuur mee te sturen en de reden van de retourzending te vermelden.

Coaching (online en live)

Definitie

Online coaching

Individuele communicatie via e-mail en/of Whats App gerelateerd aan hardloop, wandel en/of krachtschema’s van trainingen. Tevens is er communicatie over alle overige gerelateerde onderwerpen.

Hardloop, wandel en/of krachttrainingsschema

Een overzicht van opeenvolgende trainingen afgestemd op het individu. Trainingen en trainingsschema’s kunnen betrekkingen hebben op hardlopen, wandelen of krachttrainingen

 

Betaalvoorwaarden

Personal coaching en schema’s dienen vooraf te worden betaald. Aanmelding voor een activiteit en/of online coaching kan op diverse wijzen plaatsvinden, in het algemeen via de webshop, WhatsApp, Facebook, Instagram, telefonisch of via email. Na een intake gesprek is de aanmelding definitief.

Deelnemer

De natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door ikbeginvandaag toegelaten wijze heeft aangemeld voor coaching en/of een trainingsschema

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Aanmelding.

Tijdens het intake gesprek beantwoordt de Deelnemer de vragen zo volledig mogelijk en naar waarheid. Definitieve aanmelding vindt plaats op basis van beoordeling van ikbeginvandaag op geschiktheid voor deelname aan Hardloopcoaching en/of het volgen van een (Hardloop)trainingsschema en na ontvangst van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van ikbeginvandaag. De medewerkers van ikbeginvandaag hebben geen medische scholing gevolgd. Het deelnemen aan Hardloopcoaching en/of een (Hardloop)trainingsschema is geheel voor eigen risico. ikbeginvandaag adviseert voor aanvang van de Hardloopcoachings- en/of (Hardloop)trainingsschemaperiode een sportmedische keuring bij een Sport Medische Instelling te laten uitvoeren, dan wel goedkeuring te vragen aan haar/zijn (huis)arts.

ikbeginvandaag kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (ook voor alle mogelijke schade ten gevolge van letsel of overlijden) die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname aan Hardloopcoaching en/of het (Hardloop)trainingsschema, ontstaan tijdens en/of na de Hardloopcoachings- en/of (Hardloop)trainingsschemaperiode.

Ikbeginvandaag houdt zich het recht voor, een Deelnemer voor aanmelding van Hardloopcoaching en/of een (Hardloop)trainingsschema uit te sluiten.

Alleen na ontvangst van het gehele factuurbedrag door de Organisatie is er sprake van Aanmelding.

Na de Hardloopcoachings- en/of (Hardloop)trainingsschemaperiode vind in geen enkel geval restitutie van het factuurbedrag plaats.

Alleen een actuele langdurige ziekte en/of blessure zijn redenen waardoor een deel van het factuurbedrag kan worden gerestitueerd. Voor de “getting there package” geldt dat de blessure stop maximaal één maand mag bedragen. Indien als gevolg van een blessure een Deelnemer moet stoppen, wordt het restant bedrag terugbetaald. De hoogte van het restitutiebedrag is afhankelijk van de al doorlopen Hardloopcoachingsperiode en/of (hardloop)trainingsweken.

Indien één of enkele onderdelen van deze Algemene Voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de Algemene Voorwaarden.

Geschillen

Op deze Algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen de rechtbank Midden-Nederland.